Giấy Sóng 7 Lớp

Liên hệ

Nói đến thùng giấy thì ai ai cũng biết nhưng các cụm từ như bìa Carton, giấy tấm Carton, giấy sóng 7 lớp, 5 hay 3 lớp,… thì hẳn là sẽ xa lạ với rất nhiều người. Thực tế, bìa giấy Carton chính là những mặt tạo nên một chiếc thùng giấy hoàn chỉnh